Former des enseignants européens

Bevezetés magyarul

Traduit par Nyiri Erzsébet, Kecskemét

Ez a könyv az Istepec-pályázatban együttműködő tíz ország oktatóinak közös munkáját tárja elénk. Nem a projekt történetét mutatja be, hanem segítséget kíván nyújtani az európai tanulmányokat bevezetni / oktatni akaró kollégáknak. De azok is használhatják, akik az órai munkákhoz keresnek ötleteket.

Az együttműködés további eredményeit CD-Romon, valamint az alábbi internetes címen találhatjuk: http://www.istepec.eu

Az Istepec szó az alábbi szóösszetételből ered : Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship (Pedagógusképzésben résztvevők interkulturális tanulmányai az európai identitás szellemiségének népszerűsítésére). Három szál fonódik szorosan egybe: a pedagógusképzés, az európai identitás és az interkulturális tanulmányok. E három elem összekapcsolódása adja a program dinamikáját.

A pedagógusképzés hivatásunk és missziónk. A jövőt meghatározó egyik tényező. Hannah Arendt gondolatait idézve, a felnőttek felelősséggel tartoznak a fiatal generációkkal szemben és az oktatóknak (a felnőtté válásban fontos szerepet betöltő személyeknek) is megvan a saját felelősségük.

Az európai identitás törvényi, jogi, gazdasági és kulturális színezetű. Megszülettek az uniós polgár mibenlétét megfogalmazó törvényszövegek és ezt valamennyi uniós állam betartja. Ugyanakkor a huszonhét tagállam közvéleménye és mindennapi gyakorlata még nem ilyen kiforrott. A közvélemény például még „késében” van...

A tagállamok lakói még nem élnek a rájuk ruházott demokratikus uniós jogokkal, csak 47 %-uk szavaz például a törvény szerint közvetlen uniós parlamenti választásokon. Világos tehát, hogy a pedagógusra vár a feladat az intézmények és a lakosok közötti távolság áthidalására ; az oktatók és nevelők így fontos szerepet tölthetnek be...

Az uniós polgár szociális, gazdasági, környezeti és kulturális dimenziói alátámasztják az eddigieket. Ha a közel 500 milliós európai közösség békében akar élni egymással, jobban meg kell ismerniük egymást ; a közös „Európában” való együttélés ugyanis az ismeretlentől való félelem legyőzését jelenti, megbarátkozást az „idegen” nyelvekkel és a nem kevésbé „idegen” kultúrákkal. El kell tehát gondolkodniuk a környezeti kérdéseken, ismereteket kell szerezniük, minimális adatokat és számokat ismerniük a globális viszonyok között működő európai gazdaságról, hogy megszüntethessék, például a „pénzéhes”, munkahelyeket elvevő vendégmunkásokhoz kötődő félelmeiket.

Interkulturális tanulmányok : a béke és szolidaritás gondolatának elterjesztéséhez a gyermekeknek interkulturális magatartást kell elsajátítaniuk, a pedagógusoknak pedig tudatosan be kell építeniük ezt a megközelítést oktatási módszereikbe. Nem elég, ha a jövő tanárai konferenciákon és könyvekből ismeri meg az interkulturális kompetenciát, az képzésük része kell, hogy legyen legyen; az Istepec-program a mobilitás elvére épült tehát, kilenc ország pedagógusjelöltjei dolgoztak együtt a modulokban.

E könyv három részből áll :

A Kérdések és kihívások olyan cikkek gyűjteménye, amelyek az uniós identitás és az állampolgárrá nevelés, valamint az interkulturális megközelítés kérdéseit vizsgálják.

o Iskola, oktatás, társadalom

o Európai identitás

o Állampolgári nevelés

Órák az európai identitás köréből. Ezek a képzésben és az iskolai gyakorlatban felhasználható tevékenységeket mutatnak be. Első részük a modulok alapelveit fogalmazza meg, a módszertani rész pedig három csoportba osztható :

o Európa és a sokszínűség

o Európa napjainkban

o Európa és az európai identitás

Tanulságok és következtetések : a különböző intézmények tapasztalatainak bemutatása. Az első részben a modulok leírását találjuk, a második viszont kritikus szemmel, eltérő megközelítésben vizsgálja a programot.

o A különböző kulturális kontextusok tapasztalatai

o Gondolatok az interkulturalitás megvalósulásáról

Végül az összegzés javaslatokat tartalmaz és egy jobb világ reményét veti fel...

A koordinátorok csapata számára a projekt megvalósítása csodálatos lehetőség volt, hogy tapasztalataiból tanulva közös munkakultúrát alakítson ki az évek során. Egyfajta multikulturális laboratórium volt ez, amely szakmai téren megkönnyítette a Michel Serres (1991) által említett „keveredést”.

Nekivágni. Elmenni. Engedi egy nap a csábításnak. Többé válni, dacolni a „kívüllel”, más utat választani. Íme az első három furcsaság, a másság három variációja, a kockázatvállalás első három0módji.`Mivel nincs tanulás a gyakran veszéllyel járó, másik felé történő nyitás nélkül.”

Robert Frost versrészletével zárva soraimat :

„ [...] Mielőtt falakat építenék, átgondolnám, Mit is zárnék be velük és mit rekesztenék ki, és kit bántanék meg vele. [...] ”

Bibliografía

Arendt, H. (1972) La crise de l’éducation, in La crise de la culture, Paris, Gallimard, col. Folio, n° 113

Frost, Robert (1923) The Poetry of Robert Frost, New York, Edward Connery Lathem

Serres, Michel (1991) Le Tiers Instruit, Paris, Edition François Bourin

Fórum
Üzenet küldés
Traduction disponible en English Español français italiano Nederlands polski slovenčina svenska
TIC et developpement - http://www.tic.ird.fr